چهار شنبه , 20 سپتامبر 2017
خانه » دوره های آموزشی » لیست کارگاه های پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 1394
GV-ads FFTabligh L-ads

لیست کارگاه های پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 1394

Print Friendly, PDF & Email

SSRC1394

این لیست در تاریخ 13 تیر 94 درمجله علوم ورزشی اسپورتفا قرار گرفت و اکنون ممکن است تغییر یافته باشد. لطفا برای کسب اطلاعات به روز به سایت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.

 

1 روش های طراحی تمرینات اینتروال شدیدHIIT دکتر حمید آقا علی نژاد 15/02/94 دانشگاه آزاد تهران مرکز ثبت نام برگزار شد ——–
2 تمرینات قدرتی با محدودیت گردش خون (BFR) دکتر حمید آقاعلی نژاد 29/02/94 دانشگاه آزاد تهران مرکز ثبت نام برگزار شد  
3 ماساژ ورزشی دکتر نرمین غنی زاده 8و 9/02/94 تبریز ثبت نام برگزار شد ——-
4 ماساژ ورزشی دکتر بهنام قاسمی 17و 18/02/94 شیراز ثبت نام برگزار شد ——-
5 ماساژ ورزشی دکتر سعید قائینی 28 و 29 /03/94 کرمانشاه ثبت نام فعال  
6 ارزیابی آسیب های بالینی دکتر نرمین غنی زاده خرداد دانشگاه ارومیه ثبت نام فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
7 اصل کارایی و نشاط در تمرین دکتر حمید رجبی خرداد پژوهشگاه تهران ثبت نام فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
8 ماساژ ورزشی دکتر فریبرز هوانلو تیر پژوهشگاه تهران ثبت نام فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
9 ملاحظات تغذیه ای در فوتبال دکتر امیرساسان تابستان پژوهشگاه تهران ثبت نام فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
10 تحلیل نیازهای جسمانی و آماده سازی یک فوتبالیست دکتر رجبی تابستان پژوهشگاه تهران ثبت نام فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
11 تحلیل نیازهای جسمانی و آماده سازی یک کشتی گیر دکتر میرزایی تابستان پژوهشگاه تهران ثبت نام فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
12 ملاحظات تغذیه ای در کشتی و جودو دکتر امیرساسان تابستان پژوهشگاه تهران ثبت نام فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
13 روش های علمی سر وزن رسیدن در کشتی و جودو دکتر امیرساسان تابستان پژوهشگاه تهران ثبت نام فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
14 ملاحظات تغذیه ای در رشته های رزمی دکتر امیرساسان تابستان پژوهشگاه تهران ثبت نام فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
15 روش های آماری پیشرفته با SPSS دکتر علی کاشی مهر پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
16 ورزش در دوران بارداری دکتر معصومه هلالی زاده مهر پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
17 تغذیه قبل، حین و بعد از فعالیت ورزشی دکتر رامین امیرساسان مهر پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
18 نحوه کار با دستگاه ایزوکینتیک دکتر علی شریف نژاد آبان پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
19 کاربرد نروفیدبک در ورزش دکتر مهتا اسکندر نژاد آبان دانشگاه تبریز ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
20 نحوه نگارش و انتشار مقالات علمی در مجلات ISI دکتر سجاد احمدی زاد آبان پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
21 کاربرد گیاهان دارویی در بهبود عملکرد ورزشی دکتر محمدعلی آذربایجانی آبان تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
22 آشنایی با ابرازهای سنجش رشد حرکتی دکتر امین غلامیدکتر ملیحه نعیمی کیا آبان پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
23 طراحی تمرینات قدرتی پیشرفته دکتر حمید رجبی آبان پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
24 اصول علمی کار با وزنه و طراحی تمرین دکتر محمد شریعت زاده آذر پژوهشگاه مشهد ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
25 نحوه کار با دستگاه تحلیل حرکت ورزشی دکتر علی شریف نژآد آذر پژوهشگاه مشهد ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
26 آب درمانی دکتر رضا مهدوی نژاد آذر پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
27 پیکرشناسی ورزشی دکتر شهرام فرج زاده آذر پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
28 نحوه کار با نرم افزار اندنوت دکتر هادی روحانی آذر پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
29 آزمون های ورزشی سنجش سلامت دکتر سعید نقیبی آذر پژوهشگاه مشهد ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
30 خبرنویسی ورزشی دکتر حمید قاسمی دی پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
31 روش های تلفیق تمرین مقاومتی با رژیم غذایی و مکمل های ورزشی دکتر حمید آقا علی نژاد دی پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
32 توریسم ورزشی دکتر نوشین اصفهانی دی پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
33 کار با حیوانات آزمایشگاهی در مطالعات علوم ورزشی دکتر نبی الله نامور اصلدکتر امین عیسی نژاد دی پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
34 مدلسازی در مدیریت ورزشی دکتر حمیدرضا یزدانی بهمن پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
35 کینزیو تیپینگ و ضایعات ورزشی دکتر یزدان یوسفی بهمن پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
36 مدلسازی سرطان در موشهای آزمایشگاهی دکتر مهدی مهدوی بهمن تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
37 بازاریابی و جذب مشتری در مجموعه های ورزشی دکتر علیرضا الهی بهمن پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
38 ورزش های اصلاحی دکتر یحیی سخنگویی اسفند پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
39 تکنیک های نوین در تمرینات مقاومتی و استفاده از آنها در زمانبندی تمرین دکتر حمید آقا علی نژاد اسفند پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
40 معادلات ساختاری در پژوهش های علوم ورزشی دکتر انوشیروان کاظم نژاد اسفند پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
41 مهندسی ورزش دکتر محمدرضا عرشی اسفند پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
42 مکمل های ورزشی و دوپینگ فواد عسجدی اسفند پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی
43 برنامه ریزي راهبردي منابع انسانی در سازمانهاي ورزشی دکتر محمد حسین قربانی اسفند پژوهشگاه تهران ثبت نام غیر فعال 30 % تخفیف ویژه دانشجویان تربیت بدنی

 

 
اشتراک گذاری:
Share
 • لینک کوتاه : http://sportfa.ir/?p=13529
 • GV-ads FFTabligh L-ads

  همچنین بخوانید:

  قراخانلو:افق روشنی را برای توسعه علمی ورزش کشور شاهد خواهید بود.

  رییس پژوهشگاه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی بر این باور است که پس از 2سال …

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *